Lindstrøm Hotel

Lindstrøm Hotel

6887 Lærdal

Attraksjonar

Lærdal
I den trange og lange Lærdalsdalen bur det ca. 2200 innbyggjarar. Den viktigaste næringsvegen er i dag landbruk. Dette har samanhang med at dalen er frodig, men samtidig tørr, ca. 400 mm nedbør i året. Langt inn i dette århundret var vegen over Lærdal den einaste heilårsåpne vegen mellom Austlandet og Vestlandet. Lærdal er også i dag eit knutepunkt for samferdsel mellom aust og vest og også nord/sør. Verdas lengste vegtunnel, Lærdalstunnelen som er 24 km lang, går frå Lærdal til Aurland. Hovudvegen i Lærdal frå ca. 1100 til 1792 var Sverrestigen. Den hadde eit spyds-bredde som det vart bestemt i 1272.

Sognefjorden
Den majestetiske Sognefjorden er kongen av alle fjordar. Fjorden er 200 km lang og er på det djupaste 1300 meter. Fjorden er faktisk like djup som fjella kring fjorden er høge.

Borgund Stavkyrkje
Borgund Stavkyrkje er bygd ca. 1150 og er vigsla apostelen Andreas. Kyrkja er godt bevart og er den mest typiske av norske stavkyrkjer.

Borgund Stavkyrkje
Borgund Stavkyrkje

Gamle Lærdalsøyri
Ved sidan av hotellet ligg verneområdet Gamle Lærdalsøyri som består av ca. 160 bygningar frå 1700- og 1800 talet. Heilskaplege bygningsmiljø som Gamle Lærdalsøyri, i stadeigen byggeskikk, er no unikt i Vest-Noreg. Allereie i byrjinga av 1600 talet budde det menneske på Gamle Lærdalsøyri.

Snøvegen mellom fjordane
Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet (Snøvegen) mellom Aurland og Lærdal er er 48 km lang og høgste punktet er 1 306 m.o.h. Fantastisk utsikt til Nærøyfjorden og Jotunheimen.

www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/aurlandsfjellet
Snøvegen mellom fjordane
Snøvegen mellom fjordane

Norsk Villakssenter
ligg ved Lærdalselva – berre 100 meter frå Lindstrøm Hotel! Her får du læra om livshistoria til atlanterhavslaksen og tradisjonane kring laksefisket.

Meir informasjon

- The Fjords

- Fjords of Scandinavia

- Sognefjord.no

- Fjord2 (Scan Magazine)